مزون عروس در قیطریه

مزون عروس در قیطریه عروسی مراسمی است که در آن دو نفر در ازدواج با هم پیوند می بندند. آداب و رسوم عروسی بین فرهنگ ها،قومیت ها، مذاهب، کشورها و طبقات اجتماعی بسیار متفاوت است. بیشتر مراسم عروسی شامل مبادله هدایای ازدواج توسط  عروس و داماد و خانواده ها مانند(هدیه ، انگشترها ، وسایل نمادین… ادامه خواندن مزون عروس در قیطریه