مزون عروس در بلوار کوهسار

مزون عروس در بلوار کوهسار مروارید در لباس عروس مرواریدهای باروک مرواریدهای باروک بی نظیر هستند زیرا شکل غیر کروی نامنظمی دارند و معمولاً در طرح های جواهرات معاصر استفاده می شوند. یکی از بهترین نمونه های طراح لباس عروس که امروزه از مرواریدهای باروک استفاده می کند، دانیل فرانکل است. سراسر مروارید اکثر ما… ادامه خواندن مزون عروس در بلوار کوهسار