مزون عروس در قلهک

مزون عروس در قلهک سنت های عروسی ایرانی به آیین زرتشت برمی گردد. مذهب ایران پیش از اسلام علی رغم تغییرات محلی و منطقه ای. اگرچه مفاهیم و نظریه ازدواج توسط سنتهای اسلامی تغییر یافته است، اما مراسم واقعی کمابیش همانطور که در ابتدا در فرهنگ ایران باستان برگزار می شده باقی مانده است. اگرچه… ادامه خواندن مزون عروس در قلهک