مزون عروس در ظفر

مزون عروس در ظفر عروسی معمولاً اوقات خوشی برای جشن گرفتن خانواده ها است. در جهان اسلام، تغییرات فرهنگی و رنگارنگ از مکانی به مکان دیگر وجود دارد. به دو شاهد مرد كه در بیشتر موارد اعضای خانواده هستند، احتیاج دارد. طبق قرآن، یک زن و شوهر متاهل مسلمان، زن و شوهر هر دو به… ادامه خواندن مزون عروس در ظفر