مزون عروس در شهرک ژاندارمری

مزون عروس در شهرک ژاندارمری عروسی های سنتی کره ای پیرامون ارزش های سنتی کنفوسیوس بنا شده و با محوریت آن ها انجام می شود. هر بخشی از عروسی، از ترتیب ازدواج تا مراسم و جشن های پس از آن، مراحل مهم و مفصلی را برای همراهی با آن ها داشت. در فرهنگ سنتی کره،… ادامه خواندن مزون عروس در شهرک ژاندارمری