مزون عروس در شهرک سهروردی

مزون عروس در شهرک سهروردی در کره شمالی هنوز هم عقیده عمومی بر این است که ازدواج مرحله اجتناب ناپذیر و ضروری زندگی هر شخص است. بهترین مزون لباس عروس در سهروردی مزون عروس در شهرک غرب عروس های کره شمالی به طور معمول لباس سنتی هانبوک را می پوشند که کره جنوبی آن را… ادامه خواندن مزون عروس در شهرک سهروردی