مزون عروس در ایران زمین

مزون عروس در ایران زمین آداب و رسوم ازدواج ژاپنی تشریفات عروسی ژاپنی به طور سنتی در زیارتگاه های شینتو با مراسمی که توسط کشیش شینتو انجام می شود برگزار می شود. معمولاً بسیار خصوصی است که اعضای نزدیک خانواده عروس و داماد در آن ها شرکت می کنند. بهترین مزون لباس عروس در ایران… ادامه خواندن مزون عروس در ایران زمین