مزون عروس در آیت الله کاشانی

مزون عروس در آیت الله کاشانی مصر هنوز قوانین باستانی زیادی به ویژه در رابطه با ازدواج دارد. نماد شکل دایره ای حلقه های ازدواج نیز مربوط به فرهنگ مصر است. به گفته آن ها حلقه ازدواج نشان دهنده ازدواج است: بدون آغاز، بدون پایان. این کشور عمدتا یک کشور مسلمان سنی است. این کشور… ادامه خواندن مزون عروس در آیت الله کاشانی