مزون عروس در مجیدیه

مزون عروس در مجیدیه برای بسیاری از زنان، لباس عروس یکی از پیچیده ترین لباس هایی است که در زندگی خود می پوشند. انتخاب لباس عروس به خودی خود یک اتفاق است. تاریخچه لباس عروس سفید به گفته بث مونتمورو، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی پن ، “لباس سفید به شما اجازه می دهد… ادامه خواندن مزون عروس در مجیدیه